Chuyên cung cấp, lắp đặt và cho thuê máy giữ xe thông minh

Công ty Xuân Phi chuyên cung cấp, lắp đặt và cho thuê máy giữ xe thông minh - Hệ thống quản lý xe ra vào cổng:

✔️ Hệ thống quản lý xe ra / vào bãi giữ xe

✔️ Hệ thống giám sát an ninh

✔️ Hệ thống kiểm soát ra / vào bằng dấu vân tay, máy chấm công

✔️ Hệ thống kiểm soát thang máy

✔️ Barrier giao thông, barrier cho người đi bộ, barrier tự động, cửa tự động.