CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO TRIỄN LÃM SECUTECH 2017

Một số hình ảnh cho công tác chuẩn bị triễn lãm Secutech 2017 diễn ra vào ngày 16 - 18/8/2017 sắp tới.