DỰ ÁN TRẠM THU PHÍ DT 741 (PHÚ GIÁO - BÌNH DƯƠNG)

THI CÔNG TRẠM THU PHÍ ĐT-741 ( PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG )

 

Quy trình, công nghệ: Một dừng (mã vạch), Không dừng (Tagmaster RFID 2.45Ghz)

Nơi lắp đặt:   Bố Lá, Phước Hòa, Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư:   Tập đoàn Cao Su Việt Nam

Thời gian lắp đặt thiết bị: 2011

Ngày vận hành hệ thống:  2011
Quy mô: 6 làn xe, trong đó có 4 làn thu phí không dừng

Tình trạng hiện nay: Đang hoạt động tốt