DỰ ÁN TRẠM THU PHÍ ĐỨC PHỔ - QUÃNG NGÃI

DỰ ÁN THI CÔNG TRẠM THU PHÍ ĐỨC PHỔ - XÃ PHỔ KHÁCH - HUYỆN ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI

 

Quy trình, công nghệ: Một dừng (mã vạch), Không dừng (Nhận dạng biển số)

Nơi lắp đặt:   XÃ PHỔ KHÁCH - HUYỆN ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Chủ đầu tư:  TIC

Thời gian lắp đặt thiết bị: 2010

Ngày vận hành hệ thống:  2012 
Quy mô: 6 làn xe

Tình trạng hiện nay: Đang hoạt động tốt