DỰ ÁN TRẠM THU PHÍ MADRAK (QL 26 - DAKLAK)

THI CÔNG TRẠM THU PHÍ MADRAK (QL26, DAKLAK)

 

Quy trình, công nghệ: Một dừng (mã vạch), Không dừng (Nhận dạng biển số)

Nơi lắp đặt:   QL26, huyện Madrak, tỉnh Đăklak

Chủ đầu tư:  Khu QLĐB V, Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam

Thời gian lắp đặt thiết bị: 2009

Ngày vận hành hệ thống:  2009 
Quy mô: 4 làn xe

Tình trạng hiện nay: Đang hoạt động tốt