DỰ ÁN TRẠM THU PHÍ QL 13 (CHƠN THÀNH - BÌNH PHƯỚC)

THI CÔNG TRẠM THU PHÍ QL 13 (CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC)

 

Công nghệ: 1 dừng (mã vạch), không dừng (Tagmaster RFID 2.45Ghz)

Nơi lắp đặt: huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Chủ đầu tư:  Công ty CPĐT Xây Dựng CSHT Bình Phước

Thời gian lắp đặt thiết bị: 2009

Ngày vận hành hệ thống:  2009
Quy mô: 8 làn xe

Tình trạng hiện nay: Đang hoạt động tốt