PHẦN MỀM NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE

Phần mềm được sử dụng trong các hệ thống thu phí tự động, kiểm soát bãi giữ xe, kiểm soát giao thông,…

Phần mềm nhận dạng biển số thực hiện việc phân tích biển số từ hình ảnh. Khi gởi ảnh biển số xe đến phần mềm, phần mềm sẽ phân tích, nội suy theo quy định biển số tại Việt Nam để trả về chuỗi biển số chuẩn xác nhất

Phần mềm được sử dụng trong các hệ thống thu phí tự động, kiểm soát bãi giữ xe, kiểm soát giao thông,…

 

Sản phẩm cùng loại