THI CÔNG TRẠM THU PHÍ ĐỊNH AN - ĐÈO PRENN ĐÀ LẠT

THI CÔNG TRẠM THU PHÍ MỘT DỪNG ĐỊNH AN ( ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG)

Công nghệ: 1 dừng ( mã vạch)
Nơi lắp đặt: Định An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Chủ đầu tư: Công ty 7/5
Thời gian lắp đặt thiết bị: 12/05/2008 đến 30/07/2008
Ngày vận hành hệ thống: 08/07/2008
Quy mô: 08 làn xe
Tình trạng hiện nay: Đang hoạt động tốt