TRẠM KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG TƯ NGHĨA, QUẢNG NGÃI

Quy mô đầu tư:

  • 4 làn thiết bị kiểm soát tải trọng
  • Vận hành khai thác: Năm 2016

Công nghệ, tiêu chuẩn thiết bị:

  • Thiết bị cảm  biến thạch anh (quartz sensor): Công nghệ Thụy Sĩ.
  • Thiết bị đọc biến số xe: Vision Hitech (Hàn Quốc)
  • Các thiết bị được thiết kế tại Việt Nam theo tiêu chuẩn công nghiệp, hoạt động liên tục 24/24 dưới môi trường khắc nghiệt tại trạm thu phí
  • Phần mềm do Công ty Ninh Hoa – thành viên XPT Group phát triển.