TRẠM THU PHÍ CẦU RẠCH MIỄU (CHÂU THÀNH - BẾN TRE)

THI CÔNG TRẠM THU PHÍ CẦU RẠCH MIỄU ( CHÂU THÀNH, BẾN TRE)

 

Quy trình, công nghệ: Một dừng (mã vạch), Không dừng (Nhận dạng biển số)

Nơi lắp đặt: huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Chủ đầu tư:  Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu

Thời gian lắp đặt thiết bị: 2008

Ngày vận hành hệ thống: 2008
Quy mô:
10 làn xe

Tình trạng hiện nay: Đang hoạt động tốt