TRẠM THU PHÍ - THI CÔNG TRẠM THU PHÍ THANH LƯƠNG.

THI CÔNG TRẠM THU PHÍ THANH LƯƠNG

Thi công trạm thu phí với quy mô đầu tư:

  • 4 làn thu phí 1 dừng (MTC)
  • 02 làn thu phí kết hợp không dừng RFID (ETC) và 1 dừng (MTC)
  • Vận hành khai thác: Năm 2017

Công nghệ, tiêu chuẩn thiết bị:

  • Thiết bị tự động: Barrier NICE – Italy (Châu Âu)
  • Thiết bị làn thu phí không dừng RFID ETC: Sweden (Châu Âu)
  • Thiết bị đọc biến số xe: Camera Vision Hitech chính hãng (Hàn Quốc)
  • Các thiết bị được thiết kế tại Việt Nam theo tiêu chuẩn công nghiệp, hoạt động liên tục 24/24 dưới môi trường khắc nghiệt tại trạm thu phí.
  • Phần mềm do Công ty Ninh Hoa – thành viên XPT Group phát triển.