TRẠM THU PHÍ - THI CÔNG TRẠM THU PHÍ TƯ NGHĨA

THI CÔNG TRẠM THU PHÍ TƯ NGHĨA

Quy mô đầu tư:

  • 4 làn thu phí 1 dừng (MTC)
  • 02 làn thu phí kết hợp không dừng RFID (ETC) và 1 dừng (MTC)
  • Vân hành khai thác: Năm 2016

Công nghệ, tiêu chuẩn thiết bị:

  • Thiết bị tự động: Magnetic Control – Germany (Châu Âu)
  • Thiết bị đọc biến số xe: Vision Hitech (Hàn Quốc)
  • Các thiết bị được thiết kế tại Việt Nam theo tiêu chuẩn công nghiệp, hoạt động liên tục 24/24 dưới môi trường khắc nghiệt tại trạm thu phí
  • Phần mềm do Công ty Ninh Hoa – thành viên XPT Group phát triển.